Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jarocin logo

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wałczu

Historia spółdzielni

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Wałczu założona została 25 września 1946 roku w wyniku połączenia ze spółdzielnią „Osadnik Polski”. Walne Zgromadzenie Organizacyjne Powszechnej Spółdzielni Spożywców z odpowiedzialnością udziałami w Wałczu uchwaliło statut spółdzielni, zarejestrowany w Sądzie Grodzkim w Wałczu pod numerem 32/RS.W dniu powołania spółdzielnia liczyła 68 członków,która przez następne lata systematycznie rosła.

Pierwszy sklep spożywczy uruchomiono w lokalu przy ul. Kilińszczaków 44. Rok 1947 był korzystny dla rozwoju spółdzielni. Uruchomiono 5 kolejnych sklepów spożywczych i 1 przemysłowy, powstały także pierwsze zakłady produkcyjne: rozlewnia piwa, wytwórnia wód gazowanych, rozlewnia octu i stacja benzynowa. Spółdzielcy od początku nie zapominali o prowadzeniu działalności społecznej. Świadczy o tym fakt podziału pierwszego wypracowanego zysku w kwocie 150.289,-zł, który rozdysponowano m.in. na cele wychowawcze (nagrody dla najlepszych uczniów Gimnazjum i Liceum w Wałczu, charytatywne (na Dom Starców) i odbudowy (na odbudowę dwóch kościołów w Warszawie). Lata 50-te to ingerencja państwa w struktury handlu, ale mimo oczywistych trudności organizacyjnych Spółdzielnia rozwija się, rośnie zatrudnienie, a także liczba członków. Na koniec 1960 roku spółdzielnia posiadała już 46 sklepów, 7 piekarń, 1 ciastkarnię, 2 zakłady masarskie, 3 zakłady żywienia zbiorowego i 1 wytwórnie wód
gazowanych. Stan członków w tym roku osiągnął liczbę 2175 osób.

Spółdzielnia prowadziła szeroką działalność społeczną i wychowawczą, Ośrodek „Praktyczna Pani” – kursy kroju i szycia, pokazy żywieniowe, prelekcje i pogadanki, a także zakład fryzjerski. Działał też zespół muzyczny i artystyczne zespoły dziecięce. W roku 1965 otwarta została kawiarnia Kolorowa oraz uruchomiono Zakładowe Ambulatorium Lekarsko-Dentystyczne a zatrudnienie wzrosło do 291 osób.

5 maja 1966 roku zostały powołane Wojewódzkie Spółdzielnie Spożywców i wówczas Wałecka Spółdzielnia została oddziałem bez osobowości prawnej WSS w Koszalinie. W tym roku wprowadzono również innowacyjne rozwiązanie „Sprzedaż bez pieniędzy”– płatności dokonywane były z książeczek oszczędnościowych oddziału PKO Wałcz. W roku 1967 uruchomiono tzw. małą gastronomie czyli trzy baro-kawiarnie, a w 1968 oddano do użytku duży pawilon handlowy. Natomiast w 1970 roku oddano do użytku nowo wybudowaną piekarnię Saturn o powierzchni 1168,6 m kw. i zdolności produkcyjnej 9 ton pieczywa na dobę. W roku 1972 w wyniku kolejnej reorganizacji spółdzielnia zaprzestała prowadzenia barów i kawiarni, które przemianowano na sklepy.

W związku z reformą administracyjną w roku 1975 spółdzielnia znalazła się w strukturach WSS Piła. W roku 1988 działały 42 sklepy branży spożywczej, 11 sklepów branży przemysłowej i 4 punkty sprzedaży drobnodetalicznej, a zatrudnienie wynosiło 501 osób. W roku 1990 Sejm przyjął ustawę likwidującą spółdzielnie wojewódzkie i po usamodzielnieniu pod szyldem „Społem” w roku 1991 było czynnych 22 sklepy, z czego tylko 10 sklepów stanowiło własność spółdzielni. Zmniejszenie liczby placówek handlowych miało wpływ na obniżenie zatrudnienia do 230 osób. Lata 1992-1995 to dalsze problemy z utrzymaniem lokali, stale malejąca sprzedaż co w konsekwencji dla zachowania rentowności, placówki niedochodowe zostają wydzierżawione bądź sprzedane. Na koniec 1995 roku spółdzielnia prowadzi działalność w 13 placówkach detalicznych i w trzech zakładach produkcyjnych ; piekarni, masarni i rzeźni, a stan zatrudnienia zmniejsza się do 104 osób. Poza podstawową działalnością spółdzielnia prowadziła najem 11 pomieszczeń sklepowych oraz biurowych, magazynowych i lokatorskich. Niestety warunki rynkowe i specyficzna sytuacja gospodarcza miasta Wałcza, a w szczególności wybudowanie supermarketów przez kapitał zachodni spowodowały poważne trudności finansowe i rosnące zadłużenie wobec dostawców. W roku 2003 zawarto układ z wierzycielami i opracowano program naprawy, który zakładał zdecydowane ograniczenie zatrudnienia, likwidację nierentownych działalności oraz sprzedaż majątku trwałego, która miała być gwarantem zrealizowania założonego planu. Zatrudnienie zmniejszyło się do 28 osób. W roku 2007 dokonano całkowitej spłaty postępowania układowego i odnotowano zysk na działalności.

W roku 2009 spółdzielnia zawiera umowę o współpracy z Partnerskim Serwisem Detalicznym, która pozwala uzyskiwać retra z tytułu umów producenckich. W roku 2011 dokonano remontu i rozbudowy dwóch sklepów powiększając powierzchnie handlową o ponad 300 m kw. oraz zatrudnienie o 6 osób.

Kontakt

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wałczu

ul. Bydgoska 5, 78-600 Wałcz

tel. +48 (67) 258 93 81